logo

Kdo jsme ?

Firma Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. byla založena roku 1996 6-ti společníky u Obchodního soudu v Ostravě. V roce 2000 byl odkoupen podíl majoritního vlastníka a v současné době je firma majetkem pouze 2 společníků. Celý chod společnosti zajišťují vysoce kvalifikovaní pracovníci s mnohaletou praxí v HÚL.

IČO:    25 35 10 79 
DIČ:    CZ25 35 10 79

Zapsána v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1391 s datem zápisu 5.6.1996

 

Valná hromada společnosti Lesnická projekce Frýdek-Místek a. s., která se konala 22.9.2016 přijala rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutí bylo přijato formou změny stanov společnosti a je obsaženo v notářském zápisu NZ 473/2016 ze dne 22. 9. 2016, sepsané Mgr. Ondřejem Smolkou, LL.M. v notářské kanceláři Mgr. Svatavy Smolkové, notářky se sídlem ve Frýdku-Místku, který se uvedené valné hromady účastnil a pořídil z ní notářský zápis.
 
Společnost tímto zveřejňuje své rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.